Innowacyjność Vitroflory.

"W rytm bylinowej koniunktury"
                                Alicja Cecot  

W najnowszym wydaniu czasopisma ogrodniczego „Pod Osłonami” ukazał się artykuł, w którym zwrócono szczególną uwagę na rozwiniętą infrastrukturę naszej firmy. Ciągły rozwój i otwartość na nowoczesne rozwiązania w technologii produkcji roślin mają istotny wpływ na wysoką pozycję Vitroflory na zachodnioeuropejskim rynku bylin. 


Zapoznaj się z artykułem